Hỗ trợ trực tuyến

hot line
0903001162
0937139456

Video

Các giải pháp chấm công và thời gian đơn giản

Đối với người dùng cuối với yêu cầu chấm công tương đối đơn giản và được thiết lập như văn phòng cá nhân, cửa hàng, nhà máy nhỏ, họ có thể chọn sử dụng giao diện người dùng web IoT (hướng dẫn sử dụng) hoặc phần mềm TA để chấm công và kiểm soát truy cập. Cài đặt Master / Client cho phép 11 đơn vị của mạng IoTs kết hợp với nhau mà không cần sử dụng bất kỳ máy tính nào. Người ta có thể sử dụng ứng dụng web của đơn vị chính để duyệt tất cả nhật ký sự kiện Vào / Ra của tất cả các đơn vị cũng như có toàn quyền kiểm soát tất cả các đơn vị.

Người dùng cuối có thể sử dụng xác thực một yếu tố hoặc đa yếu tố tùy thuộc vào nhu cầu của họ bằng cách sử dụng thẻ vân tay, khuôn mặt, mã PIN và / hoặc RFID cũng như ảnh và video (sử dụng ID-Video) như một phần của nhật ký sự kiện.

0937 139 456